www.8x100.mn


И-мэйл: Нууц үг:   

Тест: 
Сурагч төлөв: Хэрэв та сурагч бөгөөд өөрийн ажилласан тестийн үр дүнг мэдэхийг хүсвэл тест хэсгээс тухайн тесийг сонгоод хариултын хэсгийг бөглөж БОДУУЛАХ товчийг дарна. Ингэснээр таны бодсон тестийн нийт оноо болоод бусад үзүүлэлт, дүр дүнг танд харуулна.
Багш төлөв: Багш та сурагч нэмэх хэсэгт өөрийн шавь нарын нэр, ангийг нэг нэгээр бичин, ОРУУЛАХ товч дарснаар таны заадаг ангиудын мэдээллийн сан үүснэ. Мэдээллийн сан үүссэн тохиолдолд сурагч бүрээр хариултыг бөглөн БОДУУЛАХ товч дарснаар ямар үнэлгээтэй шалгагдаж байгаах харах бөгөөд мэдээллийн санд хадгалаж авна.
Статистик товч: Бүртгэлтэй сурагч СТАТИСТИК довч дарснаас өөрийн ажилласан тестүүдийн дүнг харьцуулан харах боломжтой болно.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.1
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
 
2.2
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
2.3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
 
2.4
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
 

 
 
 
Улсын их дэлгүүрийн 6 давхарт, "Интер ном"-ын их дэлгүүрт, МИР номын дэлгүүр, Ноён зууч 1900-1950 үнэгүй хүргэнэ.
Утас: 99010630, 91180910, 99905400