Зуны сургалтын бүртгэл
Зуны сургалтын бүртгэл
2017-06-11
8X100 элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх математикийн сургалт ирэх жилийн төгсөгчдөд зориулан ЗУНЫ СУРГАЛТАА зарлаж байгаа бөгөөд 2017.06.19-2017.07.09-нд 21 хоногийн хугацаатайгаар хичээллэнэ.

Бүртгэл 2017.06.18-н хүртэл хийгдэнэ. 
Сургалтад 12-р ангийн хичээлүүдийг заахаас гадна 11-р ангийн хоцрогдсон мэдлэгүүдийг заах бөгөөд анхан шатны тестүүдтэй (8x100 өөрийгөө бэлтгэх математикийн тестүүд 1 ном) ажиллана.
(ЭЕШ ТЕСТҮҮД, МАГАДЛАЛ, ТРИГОНОМЕТР, УЛАМЖЛАЛ, ИНТЕГРАЛ)

Мөн тус сургалтад хамрагдснаар ирэх хичээлийн жилийн сургалтуудад шат ахиулан суралцахаас гадна төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломж бүрдэх юм. 

ТАТАХ