ЭЕШ | бэлтгэгчдэд зориулав
ЭЕШ | бэлтгэгчдэд зориулав
2018-06-12
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэж буй сурагчдад зориулан Математикийн гоо сайхны соён гэгээрүүлэх ОЛОНЛОГ сэтгүүлийн 25 жилийн ойд зориулсан тусгай дугаарын School Mathematics буланд нийтлэгдэх материалаас... Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэж буй сурагчдын дунд нийтлэг гардаг алдаа, анхаарах ёстой зарим зүйлсийн тухай болоод цөөн тооны тригонометрийн хүндэвтэр бодлогуудыг бодолтын хамт хүргэхээр шийдлээ.