ЭЕШ-ийн бодлого, бодолт
ЭЕШ-ийн бодлого, бодолт
2017-07-03
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын Математикийн бодлогууд болон бодолтуудын энэ хуудсаар хүргэж байх болно. ЭЕШ нь А-D хүртэл 4 хувилбартай байдаг бөгөөд эндээс та нэг хувилбарын бодолтыг хараад бусад хувилбарын бодлогуудыг бие дааж бодоорой.

ЭЕШ Математик 2014 - А хувилбар
http://8x100.mn/2014A.pdf

 

ЭЕШ Математик 2015 - A хувилбар
http://8x100.mn/2015A.pdf

 

ЭЕШ Математик 2016 - C хувилбар
http://8x100.mn/2016C.pdf

 

ЭЕШ Математик 2017 - D хувилбар
http://8x100.mn/file/eec2017-D.pdf